Sponsorlu Bağlantılar


5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER  2. DÖNEM 2. YAZILI  SINAV SORULARI
     
      A-Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz( 10x2=20 PUAN )

  (  yasa – devlet- okullar -yazılı  -eğitim  - yazısız -Laiklik - kurumlar - gönüllü -korsan )

1-) Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli ………………………oluşturulmuştur.
2-) Resmi kurumların çalışmaları ………………………….    tarafından belirlenir.
3-) Sivil toplum kuruluşları ………………………. insanların bir araya gelmesiyle oluşur.
4-) Resmi kurumlarda çalışmak için belli bir ………………………….. almak gerekir.
5-) Toplumun eğitim ihtiyacını ……………………. karşılar.
6-) Sosyal yaşamı düzenleyen kuralların çoğu ………………………… kurallardır.
7-) Devlet tarafından konulan hukuk kurallarına ………………………. adı verilir.
8-) Gelenek ve göreneklerimiz ………………………….. kurallardandır.
9-) Saltanatın kaldırılması ………………….. alanında yapılan bir inkılaptır.
10-)Yazılı ve görsel kaynakların izinsiz çoğaltılmış nüshalarına halk arasında ……………………… denir.

 B-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” harfi koyunuz.
     ( 10x1=10 PUAN )
1- (   ) Resmi kurumlarda çalışanlar yaş,eğitim gibi bazı şartlarla işe alınırlar.
2- (   ) Sivil toplum örgütleri yasalarla kurulmaz,bağımsız çalışırlar.
3- (   ) SSK işçilerin haklarını korumak için kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
4- (   ) Yalnız sosyal ihtiyaçlarımız için başkalarından yardım alırız.
5- (   ) Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanması için birçok kurum vardır.
6- (   ) Toplum içinde yaşayan insanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılarlar.
7- (   ) Resmi kurumlar yasalarla kurulur ve işletilir.
8- (   ) Devlet kurumlarında çalışanlar her ay düzenli olarak maaş alır.
9- (   ) Toplumun temel ihtiyaçlarının hepsi devlet tarafından karşılanır.
10-  (   ) İnsanlar sivil toplum kuruluşlarına üye olarak devlet yönetimine katılabilirler.

C- Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. ( 10x1= 10  P )
1-Çalışma şekilleri devlet tarafından belirlenen  kurum                           (    ) Sağlık Ocağı
2-İşçi ve işveren haklarını korumak için kurulan birliktelikler,               (    ) Silahlı Kuvvetler
3-Bireylerin,grupların ve kurumların birbirleriyle ilişki içinde olması. (    ) Resmi Kurum
4-Toplumun sürekli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş yapı.     (    ) Kurum
5-Toplumun güvenliğinin sağlanması.                                                        (    ) Sendika
6-Hastalandığımızda bakım ve tedavimizin yapılması.                             (    ) PTT
7-Aşılarımızın yapılması.                                                                           (    ) Sosyal Etkileşim
8-Eğitim ihtiyacımızın giderilmesi.                                                          (    ) Sağlık Ocağı  
9-Haberleşme ihtiyacımızın giderilmesi.                                                 (    ) Okul
10-Vatanın korunması.                                                                               (    ) Emniyet Teşkilatı                       
D-Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz. .( 14x5= 60 PUAN )

1-) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi sağlık alanında da hizmet veren bir kuruluş değildir?
A) TEV           B) LÖSEV                C) AKUT                      D) Kızılay

2-)  Aşağıdaki vakıf ya da kuruluşlardan hangileri birbiriyle iş birliği içindedir?
      I.Tema Vakfı     II. Milli Eğitim Vakfı      III. Kızılay      IV. Çevre ve Orman Bakanlığı
A) I ve II              B) II ve III           C) III ve IV             D) I ve IV

3-) ‘’Devlet tarafından tolumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş kurumlara resmi kurum denir.’’    Buna göre aşağıdakilerden hangisi resmi kurum değildir?
A) Hastaneler                B) Karakollar         C) Parklar          D) Okullar


4-) Resmi kurumlar ile sivil toplum örgütleri arasındaki benzerlik hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 A) Topluma hizmet         B) Gönüllülük      C) Ast-üst ilişkisi             D) Hizmet karşılığında maaş

5-) Çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan resmi kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Sosyal Güvenlik Kurumu             B) Okullar         C) Çocuk Esirgeme Kurumu          D) Hastaneler

6-)Aşağıdakilerden hangisi maddi desteğe ihtiyaç duyan,başarılı öğrencilere burs veren bir sivil toplum örgütüdür?
A) Türk Dil Kurumu             B) Çocuk Esirgeme Kurumu      C) Türk Eğitim Vakfı                  D) TEMA

7-) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçları arasında yer almaz?
A) Sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için çalışmak.       B) Yaptıkları çalışmalarla insanları bilinçlendirmek.
C) Toplumdaki sosyal dayanışmayı arttırmak.                  D) Kampanyalar yaparak para toplamak ve devlete vermek.

8-) ‘’ Dernekler – Yardım Kuruluşları – Sivil Toplum Örgütleri – Çevreci Kuruluşlar – Hastaneler – Okullar’’
 Yukarıda verilen kuruluşlardan kaç tanesi gönüllü insanların çalışmaları ile faaliyet gösterir?
 A) 5                  B) 4                  C) 3                     D) 2

9-) Sivil Toplum örgütünde çalışmak için gereken en önemli özellik nedir?
 A)  Yabancı dil bilmek     B) Gönüllü çalışmak    C)  Lise mezunu olmak     D) 18 yaşını doldurmuş olmak 

10-) Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan biri değildir?
A) Trafik kuralları               B) yönetmelikler         C) Hukuk kuralları          D) Ahlak kuralları

11-) Aşağıdakilerden hangisinde kaynakça bulunur?
A) CD               B) Video kaset                C) kitap               D) Fotoğraf               

12-) Aşağıdakilerden hangisi tıp alanında yapılan bir buluş değildir?A) Çiçek aşısını bulunması   B) Penisilinin bulunması   C) Telefonun icadı            D) steteskobun bulunması

13-) Dersleri erozyonla mücadeleydi. Öğretmeninin anlattıklarından çok etkilenen Cenk arkadaşlarıyla konuşarak bu konuda mücadele etmeye karar verdi. Cenk ve arkadaşları aşağıdaki vakıflardan hangisine katılmalıdırlar?
A) TEV         B) AÇEV          C) TEMA              D) LÖSEV
                          
14-) Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın görevlerinden biri değildir?
A) Trafik sorunu yaşanan yerlere üst geçit yapmak     
B) İlçelerde yasaların ve hükümet kararlarının uygulanmasında sorumlu olmak
C) Görev alanı içindeki yönetsel kuruluşları denetlemek             
D) görev alanındaki kamu düzenini sağlamak.1-A  2-D  3-C  4-A  5-B  6-C  7-D 8-B 9-B  10-D  11-C  12-C 13-C 14-A
Sponsorlu Bağlantılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net