Sponsorlu Bağlantılar


5. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 3. YAZILI SINAVI
Çobanın biri, koyunlarını deniz kıyısında otlatıyormuş. Denizi durgun görünce:
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM ………………………….. İ.Ö.O 5/….. SINIFI TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 3. YAZILI SINAVI
-  Ne duruyorum, ben de denize çıkıp açılayım, ticaret yapayım, demiş.
Koyunlarını satmış. Parasıyla hurma alıp gemiye binmiş, denize açılmış. Bir süre sonra denizde büyük bir fırtına çıkmış. Adam, bakmış olacak gibi değil. Gemi, batmak üzere. Hiç olmazsa canımı kurtarayım, diye bütün hurmaları denize atmış. Kendisi de bin bir zorlukla ancak kıyıya çıkabilmiş.
Aradan uzun bir zaman geçmiş. Deniz kıyısında dolaşırken, bir adam görmüş. Çoban bakmış ki o da kendisi gibi denizin durgunluğuna bakıyor. Hemen adamın yanına yaklaşmış:
-  Aman inanma sen onun öyle durgun durmasına dostum, demiş Yine canı hurma istiyor.Onun için böyle uslu uslu oturuyor!
AİSOPOS1-2-3 ve 4.soruları metne göre cevaplayınız.
1)   Metne uygun bir başlık yazınız.
           …………………………………………………………

2)     Çoban niçin denize açılmak istemiş?
A. Yüzmek İçin                 B. Koyunları serinletmek için
C. Yeni koyunlar almak için    D. Ticaret yapmak için

3)       Çoban denize açılmak için ilk iş olarak ne yapmış?
A Koyunları satmış.        B. Hurrma almış.             
C. Hurmaları satmış.       D. Gemiye binmiş.

4)       Çoban hurmaları denize niçin atmış?
A. Kıyıdan toplamak için      B. Hurmalar çürüdüğü için
C. Canını kurtarmak için       D.  Balıklan beslemek için

5)     Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Hiç oralı olmadı bile.
B) Kalemlerden bir tane aldı.
C) Onun ocağına incir dikeceğim.
D) O adamın özü sözü birdir

6)     “Açmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “güzel göstermek” anlamında kullanılmıştır?
A) Bakan, fındık piyasasını açtı.
B) Karla kapanan yol açıldı.
C) Bu renk odayı açtı.
D) Evin arkasından bir yol açtık.

7)     “Dil” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Yemek yerken dilimi ısırdım.
B) Dilimde uçuk çıkmış.
C) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.
D) Tat alma organımız dildir.

                                                   ……../……../2011


8)     çamura , gösteren , çok , olur , eşek , batınca , yol
               1            2            3       4        5          6         7 
 atasözünün doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    1,2,3,4,5,6,7            B) 2,3,1,4,5,7,6         
C) 5,1,6,7,2,3,4             D) 5,1,6,3,7,2,4

9)      “Aynı sırada oturmalarına rağmen , Onur’un çok pasif ; Cem’in ise atak bir kişiliği var.” Cümlesinde hangi sözcükler zıt (karşıt) anlamlıdır?
A) çok-ise                           B) pasif-atak                                    C) ortak-kişiliği                  D) pasif-rağmen

10)  Karşılaştırma anlamı taşıyan cümle hangi seçenekte verilmiştir?

A) Işıl hasta olduğu için okula gelemedi.                      
 B) Sena yine mi servisi kaçırdın?
 C) Hülya dosyasını yine evde unutmuş.                        
 D) Sezer’ in boyu Ezel’den daha kısa.

11)“Hey Ömer( ) Bu gün okula gelecek  misin( )” cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
 A) ( , )( ! )        B) ( ! )( . )       C) ( ! )( ? )    D) ( , )( ? )

12)“Görünen köy kılavuz istemez” atasözündeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
 A)sözlük        B)yolcu      C)arkadaş        D) rehber

13)Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
     A) İki cambaz bir ipte oynamaz. 
     B) İki baş bir kazanda oynamaz.
     C)  İki söyle, bir dinle.                    
     D) İki at bir kazığa bağlanmaz

14)Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangileri mecaz anlamda kullanılmamıştır?  
A) Bayramlar, yeni masraf kapısı açıyor.                             B) Kış kapımıza dayandı.
C) Bahçe kapısını açık bıraktık.                                            D) Kısmet kapısı bir gün bize de açılır elbet.
Mevsimler özelliklerini yitirmiş, sıcaklık artmış, yağışlar yok denecek kadar azalmıştı. Âdeta tabiatın damarlarında dolaşan kanı çekilmişti. Hayvanlar, su bulmak ümidiyle, boş yere oradan oraya göçüyor, yok olup gidiyorlardı.
15)     Parçada, asıl anlatılmak istenen hangisidir?
 a) Sıcaklığın artması          b) Doğal dengenin bozulması
 c) Yağışların yetersizliği    d) Hayvanların göç etmesi


16)     Herkes tarafından kabul edilen düşüncelere ve bilgilere nesnel denilir.
       Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel değildir?
a)  Altın değerli bir madendir.                                                  
b) Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır.              
c)  En güzel göz rengi yeşildir.
d) Depreme karşı önlem almak gereklidir.   

 
17)     Aşağıdaki cümlelere verilen kelimeler hangi sıra ile gelmelidir?

             

                             “Kadar – için - ile –karşı - üzere”
1.    Ozan da senin …..…..  dikkatli bir öğrenciydi.
2.    Usta bu duvarı rulo fırça ………….... boyadı.
3.    Ormanları korumak ………….... insanları eğitmeli.
4.    Yarın tekrar görüşmek ……………vedalaştılar.
5.    Boğaza ………….. oturarak  yaşadıklarını düşündü.

A)    ile-için-kadar- üzere-karşı
B)     kadar-ile-için-üzere-karşı
C)     karşı –ile- üzere-için kadar
D)    kadar-karşı-için-ile-üzere


Yaz tatilinden okula döndüğümüzün ilk haftasıydı. Türkçe öğretmenimiz, "Okullar açıldı neler hissediyorsunuz, bunu yazın" diyerek bir ödev verdi. Herkes öğretmenin gözüne girebilmek için ne gerekiyorsa onu yazmaya koyulmuştu. Ben ise içimden geldiği gibi yazdım. Güzelliklerin kendisini yeni bulduğu bu güz mevsiminde bizleri doğadan ve gönlümüzce bunların tadını çıkarmaktan alıkoyan, dört duvar arasında yaşamamızı isteyen bu dayatmanın sıkıntı verici olduğunu yazmıştım. Ertesi gün öğretmen notları okuduğunda en yüksek notu ben almıştım. Arkadaşlarım da ben de şaşırmıştık. Bunun nedenini öğretmene sorduklarında şu cevabı aldılar: 'Dildeki hatalar düzelebilir, önemli olan o değil, yazıda başkalarında görmediğim bir kişilik ve yüreklilik gördüm. Çok rahat bir anlatış vardı. Notumu da bunlara verdim." dedi.
18-19 ve 20. sorulan yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

18)     Çocuklara ödev ne zaman verilmiştir?
A) Okulun açıldığı hafta    B) Okulun açıldığı gün   
C)Okulun açıldığı ay         D)Yaz tatilinde

19)     Herkes ödevini hazırlarken neyi amaçlıyor?
A) Arkadaşlarından farklı bir şeyler yazabilmeyi   
B)  Öğretmeninin gözüne girebilmeyi
C ) En yüksek notu alabilmeyi                            
D ) Kendi düşüncelerini içtenlikle yansıtmayı


20)     Öğretmenin en yüksek notu yazarın ödevine vermesinin nedeni hangisidir?
  A) Dil hataları yapmaması
B.)  Kendi düşüncelerini yüreklilikle, rahatça anlatması
C.) Öğretmeninin istediklerini yazması
D) Arkadaşlarıyla aynı görüşleri paylaşması


21)     Hangi  cümlede  yazım  yanlışı  bulunan  sözcük  vardır?
A)     İstanbul’a  geldiler
  B)  İzmir’in  Kurtuluşu  parçasını  okuduk.
 C)  Selim’in  tarlasını  gördük.
A)    Zonguldağa  gidecegiz.


 ( İlk dört soruyu yukarıdaki dörtlüğe göre cevaplayınız.)

22)     Şair dörtlükte kendini neye benzetiyor?
A) Kükremiş sele            B) Yaralı hastaya
C) Bilge insana               D) Şaşkın birine

23)     Yukarıdaki dörtlüğe göre şairle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çekingen biri            
B) Kavgacı biri
C) Özgürlüğünden taviz vermeyen biri
D) Dağlarda dolaşmayı seven biri

24)     Şairin özgürlüğü elinden alınırsa dörtlüğe göre
aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Bendini çiğner.          B) Dağları yırtar.
C) Sessiz kalır.                D) Enginlere sığmaz.
 
Sponsorlu Bağlantılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net