Sponsorlu Bağlantılar


6. Sinif Matematik Calisma Kitabi Sayfa 49 Cevaplari Meram Yayinlari


Problem çözümünde tahmin etme, akıl yürütme, tablo ve grafikten yararlanma becerileri ile yuvarlama starejisini kullanma düzeyleri de¤erlendirilebilir. Matematik dersine ait ög- renme alanlar› aras›ndaki iliflki kurma becerileri de¤erlendirilebilir. Ö¤rencilerin biliflsel, duyuflsal ve psikomotor becerilerinin geliflim düzeyleri gözlenerek de¤erlendirilir



Sponsorlu Bağlantılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net