Sponsorlu Bağlantılar


Türklerin İslam medeniyetine hangi alanlarda katkıda bulunduklarını belirtiniz.


Türklerin İslam medeniyetine hangi alanlarda katkıda bulunduklarını belirtiniz.


Türkler özellikle onuncu yüzyıldan itibaren dil ve edebiyatta önemli ve kalıcı eserler vermişlerdir. Yusuf Has Hacip'in "Kutadgu Bilig"i Kaşgarlı Mahmut'un "Divanü Lügati't Türk"ü Ali Şir Nevai'nin "Muhakemetü'l Lügateyn"i ve Edip Ahmet Yükneki'nin "Atabetü'l-Hakayık"ı Türklerin İslam medeniyetine dil ve edebiyat alanındaki katkılarındandır.

Ayrıca Türkler bir çok alanda İslam medeniyetine katkıda bulunmuştur. Bunlardan bazıları; mimari, hüsn-ü hat, tezhip, minyatürdür. Türkler ebru, ciltçilik, kâğıt oymacılığı, çinicilik gibi sanat dallarıyla da uğraşmışlar ve bu alanlar
da eşsiz eserler vererek İslam medeniyetine katkıda bulunmuşlardır.
Sponsorlu Bağlantılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net