Sponsorlu Bağlantılar


8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil Yayıncılık Ders Kitabı 1.Ünite değerlendirmesi cevapları Sayfa 218.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil Yayıncılık Ders Kitabı 1.Ünite değerlendirmesi cevapları Sayfa 21ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

A- Aşağıda verilen cümlelerde soruların boş bırakılan noktalı yerlere uygun cevabı yazınız.

1. ....Selanik..... şehrinde Türklerle birlikte farklı milletlerin bir arada yaşaması zengin bir kültürel yapının oluşmasına neden olmuştur.
2. ....Kafkas..... Cephesi'ne atanan Mustafa kemal,eksikliklerini giderdiği askeri birlikleri ile Ruslardan Muş ve Bitlis'i geri almayı başarmıştır.
3. ...Manastır..... ticaret ve konsolosluklar şehri olduğundan Mustafa kemal'in farklı kültürlerle bir arada yaşama süreci burada da devam etmiştir.
4. Mustafa Kemal'in 1.Dünya Savaşı'nda .....Çanakkale...... Cephesi'nde kazandığı başarılar,Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmasında etkili olmuştur.

B. Aşağıdaki ifadeleri okuyarak doğru olanların karşısına ''D'' yanlış olanların karşısına ''Y'' yazınız

1. Mustafa Kemal,Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine başladı. ( D )

2. Mustafa Kemal'in askerlik hayatında ikinci görev yeri Sofya'da bulunan ve ataşemiliter olarak çalıştığı 3.Ordudur. ( Y )

3. Mustafa Kemal,görev yaptığı Çanakkale Cephesi'nde İtilaf devletlerinin çıkartmalarına karşı Anafartalar,Arıburnu ve Conkbayırı'nnda başarılı mücadeleler verdi. ( D )

4. Avrupa'da meydana gelen fikir ve düşünceler Balkanlarda ilk önce Selanik kentinde etkisini gösterdi. ( Y )


C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in doğduğu ve öğrenim hayatına başladığı Selanik kentinde Batı'dan gelen fikir akımlarının yayılmasında etkili olan nedenlerinden biri değildir.?

Cevap C :Kentte bulunan Müslümanlar ile gayrimüslimlerin birlikte yaşaması


Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum:

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net