Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34

B. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

6. Aşağıdaki sözcükleri karşılarındaki açıklamaları ile eşleştiriniz.
Not= Cevaplar eşleştirilmiş şekilde aşağıda verilmiştir.

a) Kader  =   VI. Allahın sonsuz bilgisiyle olacak şeylerin zamanını yerini ve niteliklerini önceden bilmesi ve bu bilgisine göre takdir etmesi

b) Kaza  =  I. Allah tarafından önceden takdir edilen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi.


c) Ömür = V. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimi.


ç) Tevekkül  = II. Herhangi bir işte başarıya ulaşmak için elden gelen her şeyi yapıp gereken tüm tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakma.

d) Cüzi İrade   = IV. İnsana verilen sınırlı irade.


e) Rızık  =   III. Yüce Allah'ın canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey.


C. Noktalı yerlere aşağıdakilerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.

7. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özelliklerden biri de ........irade........ sahibi olmasıdır.

8. İslam dinine göre herkes ....özgürlük............. oranında sorumludur.

9. Her başarının temelinde ...... çalışmak ......... vardır.

Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.

(D) 10. Her şeyin bir sonu vardır.
(Y) 11. Her şey önceden tesbit edilmiştir, insanın özgürlüğü yoktur.
(D) 12. Allah'ın mutlak ve sonsuz iradesine, külli irade denir.

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

13. Özgürlük niçin sorumluluğu gerektirir? Tartışınız.

Cevap: Çünkü insan özgür olduğu zaman yaptığı hareket ve davranışları kendi üstlenmiş olur. İnsan yaptığı davranışlardan sorumlu olabilmesi için yaptığı hareketlerde özgür olması gerekir. Özgür olmayan bir kişi zorla kendi rızası ile yapmıyorsa sorumlu tutulmaz.


14. Evrendeki fiziksel yasalara örnek veriniz.

Suyun kaldırma kuvveti, suyun buharlaşması, hava basıncı, yer çekimi vb. konular fiziksel yasalarla ilgilidir. Örneğin; “Su deniz seviyesinde ve belli bir basınç altında 100 C derecede kaynar”,”Isıtılan metaller genleşir”, Serbest bırakılan cisimleri düşme hızı, ağırlıkları ile doğru orantılıdır.” gibi yasalar fiziksel yasalardır.


15. İnsanın kaderi önceden belirlenmiş olsaydı çalışmanın anlamı kalır mıydı?

Kalmazdı. Çünkü insanda irade olmasaydı, kendi dilediğini yapamasaydı sorumlu tutulamazdı. Dünyada yapmış olduğu fiillerden sorumlu tutulamazdı. Yani bu dünya imtihan dünyası olmazdı.  Sponsorlu Bağlantılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net