Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Pasifik Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123


6. Sınıf Pasifik Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123


Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi, sıvıların ve gazların ortak özelliğidir?
A) Belirli bir hacimleri yoktur.
B) Belirli bir kütleleri vardır.
C) Bulunduğu kabı tamamen doldurur.
D) Belirli bir şekilleri vardır.
CEVAP – B

2. Aşağıdakilerden hangisi katıların özelliklerinden değildir?
A) Belirli şekilleri vardır. B) Kolay sıkıştırılır.
C) Belirli bir hacimleri vardır. D) Moleküller arası boşlukları azdır.
CEVAP – B
3.
I.        Oksijen, hidrojen, iyot = element
II.      Tuz, su, alkol = karışım
III.    Şekerli su, iyotlu alkol = bileşik

Yukarıda element, bileşik ve karışıma bazı örnekler verilmiştir. Bunlardan hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II, III
CEVAP  - D

4. X, Y, Z maddeleriyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
Üçünde de atomlar yer almaktadır.
Z, iki farklı elementin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
Y, farklı tür atom ve moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
Bu bilgilere göre X, Y ve Z maddelerinin cinsi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Z Y X
B) X Y Z
C) X Z Y
D) Y Z X
CEVAP  - C

5. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişmedir?
A) Odunun yanması B) Mumun erimesi
C) Gümüşün kararması D) Ekmeğin küşenmesi
CEVAP - B

6. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişmedir?
A) Tuzun suda çözünmesi B) Suyun buharlaşması
C) Sütün ekşimesi D) Telden elektrik akımı geçmesi
CEVAP - C

7. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi atomla ilgili olarak çalışmamıştır?
A) Einstein (Aynştayn) B) Dalton
C) Pasteur (Pastör) D) Marie Curie (Mari Küri)
CEVAP - C

8.
I.                     Katılar öteleme hareketi yapamazken sıvılar ve gazlar yapabilir.
II.                  Katı ve sıvılar sıkıştırılabilir ancak gazlar sıkıştırılamaz.
III.                Gazların ve sıvıların akma özelliği vardır.
Gazlar, yoğunluğun yüksek olduğu alanlardan, düşük olduğu alanlara
doğru hareket eder.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A)     I, II ve III B) II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV
               CEVAP - C Sponsorlu Bağlantılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net