Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Pasifik Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124


6. Sınıf Pasifik Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124


11. Aşağıdaki verilenlerden hangisi gazların ve sıvıların ortak özelliğidir?
A) Öteleme hareketi yapması
B) Moleküller arasındaki boşluğun fazla olması
C) Çok fazla sıkıştırılabilmesi
D) Mıknatıslar tarafından çekilmesi
CEVAP – B

12. Burak — Gazlar genleşip sıkıştırılabildiği için moleküllerinin bağımsız hareket ettiğini
söyleyebiliriz
Özge — Sıvılar, çok fazla sıkıştırılamadığı için moleküllerinin birbiri ile temas hâlinde
olduğunu söyleyebiliriz
Ayhan — Sıvıların akma özelliği olduğu için sıvı molekülleri arasında az da olsa boşluk
bulunduğunu söyleyebiliriz.
Çağla — Katıların atom ve moleküllerinin öteleme hareketi yaptığını söyleyebiliriz.
Yukarıda 6-A sınıfındaki dört öğrencinin gözlemlerinden çıkardıkları sonuçlar verilmiştir.
Bu öğrencilerden hangisinin çıkardığı sonuç hatalıdır?
A) Burak B) Özge C) Ayhan D) Çağla
CEVAP – C

9. Gazlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Belirli bir hacimleri yoktur.
B) Molekülleri arasında boşluklar bulunur.
C) Sıkıştırılarak daha küçük hacim kaplar hâle getirilebilirler.
D) Sıkıştırıldıklarında ya da genleştiklerinde molekül yapıları değişir.
CEVAP – D
10. Sıvılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Belirli bir şekilleri vardır.
B) Molekülleri birbiriyle temas hâlinde olduğundan çok az sıkıştırılabilir.
C) Molekülleri arasında hiç boşluk olmadığı için akma özelliği göstermez.
D) Maddenin en düzenli fiziksel hâlidir.
CEVAP – D

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara
(Y) yazınız.
(..Y..) Maddelerin yapı taşlarına element adı verilir.
(..D..) Atomlar kendilerinden daha küçük parçacıklardan oluşur.
(..D..) Farklı iki atom bir araya gelerek molekülü oluşturur.
(..Y..) Bir maddeyi oluşturan moleküllerdeki atom sayıları farklıdır.
(..D..) Her molekülde belirli sayıda atom bulunur.
(..Y..) Gaz molekülleri arasındaki mesafe az olduğu için birlikte hareket eder.
(..Y..) Sıvı tanecikleri arasındaki mesafe fazla olduğu için sıkıştırılabilir.
(..D..) Sıvı molekülleri birbiri ile temas hâlindedir.
(..D..) Bütün elementler ve bileşikler saf maddelerdir.
(..Y..) Katılar öteleme hareketi yapar.

(..Y..) Gazlar öteleme hareketi yapmaz.
Sponsorlu Bağlantılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net