Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Pasifik Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51


6. Sınıf Pasifik Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51


Aşağıdaki tümceleri tamamlamak için kutudaki sözcükleri kullanınız.
1. Erkek üreme hücresi…sperm.., kadın üreme hücresi ……yumurta…… olarak adlandırılır.
2. Bir canlıyı oluşturan ...hücreler.., birleşerek .....doku..... oluştururlar.
3. Bir hayvan hücresi.....çekirdek...., ......hücre zarı....., .....doku.... olmak üzere üç temel kısımdan oluşur.
4. Kelebek, sinek ve kurbağa gelişim dönemlerinde …başkalaşım geçiren…. hayvanlara örnek verilebilir.
5. Tohumun çimlenmesi için ....ısı...., ........su ....... ve .......oksijen..... gereklidir.
B. Aşağıdaki terimleri, bu terimleri açıklayan tümcelerle eşleştiriniz.
( ç ) 1. yetişkinlik ç. Belli bir mesleğin seçildiği dönemdir.
( c  ) 2. bebeklik c. Gereksinimlerin anne ve babaya bağlı olarak karşılandığı dönemdir.
( a ) 3. çocukluk a. Kendi cinsinden arkadaşlarla oyun oynama eğiliminin olduğu bir
dönemdir.
( b ) 4. ergenlik b. Sosyal ilişki kurma becerisinin geliştiği dönemdir.

Bilgilerinizi Değerlendiriniz
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutu içinde verilen uygun sözcüklerle doğru
bir cümle olacak şekilde tamamlayınız.
1. Dokular, bir araya gelerek organları, organlar sistemleri ve sistemler de …organizma.. oluşur.
2. Sperm ve yumurta çekirdeklerinin birleşmesi sonucunda …zigot.. oluşur.
3. Ergenlik dönemindeki çocuklarda …üreme…. organları gelişir.
4. Memeliler ……doğurmayla…. çoğalırlar.
5. Balıklar ve kurbağalar ……yumurtayla…. çoğalır.
6. Bir çiçeğin erkek organının başçığında bulunan erkek üreme hücresine …polen…. adı verilir.
7. Çiçekli bitkilerde polenlerin erkek organın başçığından dişi organın tepeciğine taşınması-
na ……tozlaşma…… denir.
8. Bir çiçeğin yapısında dıştan içe doğru çanak yaprak, ……taç yaprak…, erkek organ ve dişi organbulunur.
Sponsorlu Bağlantılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net