Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Pasifik Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82


6. Sınıf Pasifik Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82


A. Bilgecan, "Kuvvet ve Hareket" ünitesi sonunda günlüğüne ünite ile ilgili olarak aşağıdaki
paragrafı yazmıştır. Yazdığı paragraftan bazı bölümler çıkarılmıştır. Boşlukları kutudaki sözcük
ve sözcük öbeklerini kullanarak tamamlayınız.

“ hareket enerjisi, sürat, alınan yol, geçen zaman, yön, doğrultu, dinamometre, net kuvvet, bileşke kuvvet, dengelenmiş, dengelenmemiş, ağırlık, kütle çekimi ”

Kuvvet, harekete neden olabilir. Hareketli cisimlerin …hareket enerjisi.. vardır. Hareketli cisimlerin
birim zamanda aldıkları yol …sürat….. olarak tanımlanır. Sürat ……alınan yol….. ve
geçen zaman..hesaplanır. Kuvvet ……yön….., ……doğrultu.. ve büyüklüğe sahiptir. Kuvvet
dinamometre.. ölçülür. Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete
bileşke kuvvet.. denir. Net kuvvetin diğer bir adına …net kuvvet.. denir. ..Dengelenmiş….. kuvvetlerin
üzerine etkiyen net kuvvet sıfırdır. …Dengelenmemiş.. kuvvetlerin üzerine etkiyen net kuvvet
ise sıfırdan farklıdır. Dengelenmiş kuvvetler cismin süratinde bir değişiklik meydana getirmez.
Kütle üzerine etkiyen yer çekimi kuvveti …ağırlık….. olarak bilinir. Ağırlığa ……kütle çekimi..
neden olur. Yer çekimi, kütle çekiminin Dünya için adlandırılmış hâlidir. Ağırlık, bir kuvvettir
ve dinamometre ile ölçülür.

B. Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) harfi koyunuz.
(D) Dünya’da ağırlığı 50 N olan bir cismin ağırlığı, Ay'da daha az olacaktır.
(Y) Dünya’da kütlesi 40 kg olan bir cismin kütlesi Ay'da daha az olacaktır.
(D) Bir cismin ağırlığı ile kütlesi arasında bir ilişki vardır.
(D) Bir cismin ağırlığı farklı gezegenlerde farklı olabilir.

C. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Bazen zamanı ayarlayamadığınız için derse ya da randevularınıza geç kalırsınız. Bu sorunu
gidermek için süratinizi hesaplamanız gerekmektedir. Bu durumda ne yaparsınız?
2. Kuvvetin özellikleri nelerdir?
3. Dengelenmemiş kuvvetleri nasıl dengelersiniz?
4. Yer çekimi kuvvetini açıklayınız.

1. yanıt : Belirli bir mesafenin ne kadar zamanda alındığı ölçülür.
Alınan yol zamana bölünerek sürat hesaplanır.
2. yanıt : Kuvvetin başlangıç noktası, yönü, doğrultusu ve
büyüklüğü vardır.
3. yanıt : Önce net kuvvet hesaplanır. Daha sonra net kuvvete
zıt yönde eşit büyüklükte bir kuvvet uygulanır.
4. yanıt : Cisimler üzerine etki eden kütle çekim kuvvetidir.

C. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Bazen zamanı ayarlayamadığınız için derse ya da randevularınıza geç kalırsınız. Bu sorunu
gidermek için süratinizi hesaplamanız gerekmektedir. Bu durumda ne yaparsınız?
2. Kuvvetin özellikleri nelerdir?
3. Dengelenmemiş kuvvetleri nasıl dengelersiniz?
4. Yer çekimi kuvvetini açıklayınız.
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan cismin yapmış olduğu harekete ne ad verilir?
A) Sabit süratli hareket
B) Yavaşlama hareketi
C) Hızlanma hareketi
D) Sabit yönlü hareket
CEVAP A

2. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetölçerdir?
A) Dinamometre B ) Kronometre C ) Sürat göstergesi D ) Eşit kollu terazi
CEVAP A

3. Hareketsiz kalan bir cisme etkiyen kuvvetler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dengelenmemiş kuvvetler
B) Daima değişen kuvvetler
C) Eşit ve zıt yönlü kuvvetler
D) Aynı yönlü iki kuvvet
CEVAP C

4. Dünya’daki bütün cisimleri Dünya’nın merkezine çeken kuvvet hangisidir?
A) Sürtünme B ) Yer çekimi C ) itme D ) Ağırlık
CEVAP B

5- Aşağıdakilerden hangisi ağırlık birimidir?
A) m/s B ) km/h C ) Kilogram D ) Newton
CEVAP D Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum:

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net