Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Sayfa-36


8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Sayfa-36
B) Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcüklerin uygun olanlarıyla tamamlayınız.

1. İnsan haklarının özündeki temel değer …………………………………… kavramıyla ifade edilir.

2. Başka bireylere, toplumsal kümelere karşı sevgi ya da düşmanlık duygusu uyanmasına yol açan, koşullanmış bir duygusal tutumu yansıtan inanç, kanı ve genellemeler ……………………. kavramıyla ifade edilir.

3. Ahlak ilkelerinin temelinde insan davranışlarına yön veren ……………………. bulunur.

4. İnsanlar değerleri öğrenmeye …………………… içinde başlar.

5. Değerler, ………………………….. bir yönetimin temel ilkelerini oluşturur.

6. İnsani değerlere sahip olmak, onları içselleştirmek ve onlar için çaba göstermek ……………………..… açısından temel koşuldur.


C) Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız.
1. İnsan niçin değerli ve onurludur? Kendi yaşantınızdan örnekler vererek açıklayınız.

2. İnsanın değerinin ve onurunun korunması için öncelikli iki koşul nedir?

3. Kişinin çevresindekilere değer verdiğini gösteren bir örnek olay ya da öykü yazınız.

4. Sizi diğer insanlardan ayıran en belirgin özelliğiniz hangisidir?

5. İnsanların birlikte yaşayabilmesi için bireysel farklılıklar gerekli midir? Niçin?

6. İnsani değerlerin korunup geliştirilmemesi durumunda arkadaş ilişkilerinizde nasıl bir değişim olur? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

7. Atatürk, insan haklarına verdiği önemi, hangi söz ve işleriyle ortaya koymuştur? Açıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum:

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net