Sponsorlu Bağlantılar


Osmanlı Zamanında Kullanılan Bazı Geometrik Terimler Ve Bugünkü Karşılığı


Osmanlı Zamanında Kullanılan Bazı Geometrik Terimler Ve Bugünkü Karşılığı


 • bu’ud - boyut
 • mekân  - uzay
 • sath  -  yüzey
 • kutr  -  çap
 • n›sf-› kutur  -  yar›çap
 • kavs  -  yay
 • muhit-i daire  -  te¤et
 • zaviye  -  aç›
 • re’sen mükabil zâviye  -  ters aç›lar
 • zaviyetan’› mütekabiletãn  -  iç ters aç›lar
 • kaide  -  taban
 • ufkî   - yatay
 • şakuli   - düşey
 • amud   - dikey
 • zaviyetân-› mütevafikatan   - yöndeş aç›lar
 • vaziyyet  -  konum
 • mustatil   - dikdörtgen
 • muhammes  -  beşgen
 • müselles-i mütesavi-ül-adla  -  eşkenar üçgen
 • münharif  -  yamuk
 • tenasüb   - orant›
 • mesaha   - alan
 • faraziye   - varsay›m
 • mukavves  -  e¤ri
 • hatt-› münhani  -  e¤ik
 • veter   - kiriş
 • re’s  -  köşe
 • zaviye-i hadde  -  dar aç›
 • muhit   - çevre
 • murabba’  -  kare

Sponsorlu Bağlantılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net