Sponsorlu Bağlantılar


SEK SEK OYUNU NASIL OYNANIR KURALLARI


SEK SEK OYUNU NASIL OYNANIR KURALLARI 

GİRİŞ 
Çocukların yaşam ve oyun alanlarında bolca oynanan SEK-SEK özünde Anonim bir oyundur. Sek-Sek oyununda dikkat, denge, algı ve koordinasyon önde gelir.
TAKIMIN OLUŞUMU:

Oyun lideri tarafından belirlenmiş ve sıralaması yapılmış isimler listesinde yazılı 5 kız 5 erkek oyuncuyla oynanır. Sıralama kısıtlanması yoktur. Oyuna başlama sırası kura atışı ile tespit edilir. Her oyuncunun bir sette birer kez oynaması ile tamamlanır. Oynama serisinin tamamlaması veya hatalı atış yapılması ve hatalı oynama durumda oynama hakkı rakip takıma geçerek devem eder. Her oyuncunun tamamladığı kare o sette takımına kazandırmış olduğu puan yâda sayı olarak değerlendirilir. Daha çok puan yâda sayı alan takım seti kazanmış olur. ALAN ÖLÇÜ 

Takım ya da Ferdi olarak oynanabilen T Sek-Sek Oyunu, pürüzsüz düz beton ya da sertleşmiş toprak yüzeylere çizilen kare/hanelerin üzerinde sekilerek oynatılan oyundur. Oyun 45*45 veya 50*50 cm kenar uzunluklarına sahip 8 kareden oluşur. Enek: Enek İlkokullarda 8*8 cm ve ortaokullarda 10*10cm, 1,5 veya 3cm kalınlığında metal olmayan taş ya da kırılmayacak nitelikte kenarları ovalleştirilmiş çeşitli maddelerden yapılır. Kategorisi ise: minikler, küçükler ve yıldızlar yaş gruplarını kapsar. Ağırlık ve boy uzunluğu farklılıkları dikkate alınmaz.
                                                                  


OYUN ŞEKLİ:

          Her sette bir mola vardır. Çift ayak basılan yerlerde durma süresi en fazla 5 saniyedir. Enek atılırken yerden sürükleyerek ve itilerek atılamaz. Enek el ile oyun yüzeyine değdirmeden havadan atılır.
Oyuncular başlangıç çizgisi 50 cm gerideki atış çizgiden, ayaklar çizgiyi geçmeden atar. Enek atılırken çizgiye basılmaz. Ayak hariç çizgiler iz düşümünü vücudun herhangi bir bölümü geçebilir. Eneğin diğer haneye taşması durumunda hatalı atış yapılmış sayılır. Çizgiler oyun hanesine dâhildir. Eneğin atılan hane çizgisinde olması hata sayılmaz. Enek alınırken, eneğin sürüklenmesi, düşürülmesi, sekme ayağının dışında vücudun herhangi bir bölümünün yere teması hata olarak sayılır. Parmaklar yerden güç alarak eneği alamaz. Oyunun hücum sırası rakibe geçer. Oyun bu çerçevede karşılıklı olarak devam eder.
           
Oyuna Başlama
            Oyna kura atışı ile kazanan takımın oyuncusu başlar. Oyuncu hata yapmadan devam eder. Hatalı atış veya harekette oyun sırası rakip takım oyuncusuna geçer. Oyun takımların bütün oyuncularının turlarını hatalı veya hatasız tamamlaması ile sona erer. Her oyuncu hatasız oynadığı kare kadar takımına puan/sayı kazandırır. Kazanılan toplam puan/sayılar set sayısı/puanı olarak değerlendirilir. Fazla sayı/puan alan takım seti kazanır.

            Oyuna oyuncu Çocuk 1 numaralı haneden sekme ayağı ile başlar ve o ayak üzerinde bir tur bitinceye kadar sekmeye devam eder. Sekme ayağı sağ-sol olabilir.  Hangi ayak ile başlarsa o ayak ile setin sonuna kadar devem devam eder. Set içinde Sekme ayağını değiştirmek oyun kuralını ihlal etmektir. Oyunun hücum sırası diğer takım oyuncusuna geçer. Yürür adımla sekmeye başlanılamaz. Sekme ayağı yerde iken diğer ayak kaldırılır, çift ayak basılan yerlerde sekme ayağı gösterildikten sonra sekilerek bir sonraki haneye geçilir. Bu şekilde sekme yapmayan oyuncu çocuk hata yapmış sayılır. Oyun sırası diğer takıma geçer.
            

1.      1.2.3.6 Numaralı Hanelerde oyun:

    Enek, Enek atış çizgisi gerisinden 1 numaralı haneye kurallara uygun olarak atılır. Sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülü halde iken başlangıç çizgisi gerisinden 2. numaralı haneye sekilir. 3 numaralı haneye sekerek devam edilir. 4 numaralı haneye sol ayak 5 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır.
    Sekme ayağı yerde, diğer bacak dizden bükülü vaziyete getirilir. Bu vaziyette 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelmek üzere hanelere dik çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri ve yanlara hareket ettirilmez. Bu durum oluşursa oyun hakkı rakip oyuncu çocuğa geçer. Ayaklar açık halde iken yukarı sıçrayarak dönülür. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde basılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5 numaralı haneye, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basarak devam edilir.  Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü iken 3 numaralı haneye sekilir. 3 numaralı haneden 2 numaralı haneye sekilir. Enek, sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken ön tarafa eğilerek vücudun her hangi bir kısmı yere değmeyecek şekilde çapraz elle kurallara uygun olarak yerden alınır. 1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basabilir. Böylece 1.hane tamamlanmış olur. Ayni şekilde 2.3.6.hanelerde oynanır. Eneğin bulunduğu haneye basılmaz.

2.      4.5.7.8 Numaralı Hanelerde oyun
Atış çizgisinden enek kurallara uygun olarak 4. haneye atılır.1.2.3 numaralı haneler sekilerek 5. haneye çift ayakla basılır. Sekme ayağı olarak yerde diğer bacak dizden bükülü vaziyete getirilir. Bu vaziyette 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Edilmesi durumunda oyun ihlali olarak kabul edilip oyun hakkı rakip oyuncu çocuğa geçer. Ayaklar açık halde iken yukarı dönerek zıplanır. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde sekmeden basılır. Sekme Ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. Ayaklar 5 numaralı haneye çift basılır.  Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü 5 numaralı hanede sekme ayağının üzerinde iken vücudunun her hangi bir kısmı yere değmemek şartı ile 4 numaralı hanedeki eneğe uzanılır ve çapraz elle enek kurallara uygun olarak alınır. 3 numaralı 2 numaralı 1 numaralı hanelere atlanarak sekilir. 1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basılabilir. Böylece 4. Kare/hane tamamlanmış olur.
Atış çizgisi gerisinden oyuncu çocuk eneği kurallara uygun olarak 5 numaralı haneye atar. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 1 numaralı haneye sekilir. Aynı şekilde 2 ve 3 numaralı hanelerde sekmeyle devam edilir. 4 numaralı haneye/kareye çift ayak gelecek şekilde atlanır. Sekme ayağı olarak yerde diğer ayak dizden bükülü vaziyete getirilir. Bu vaziyette 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelmek üzere çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Edilmesi durumunda oyun ihlali olarak kabul edilip hücum hakkı rakip oyuncu çocuğa geçirilir. Ayaklar açık halde iken yukarı sıçrayarak dönülür. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde sekmeden basılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. Ayaklar 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü iken enek 5 numaralı haneden alınmak için uzanılır ve çapraz elle kurallara uygun olarak alınır. 3 numaralı 2 numaralı 1 numaralı hanelere atlanarak sekilir. 1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basabilir. Böylece 5. kare tamamlanmış olur.
Atış çizgisi gerisinden enek 7 numaralı haneye atılır. 1.2.3.4.5.6 numaralı haneler uygun şekilde sekilerek 8 numaralı haneye çift basılır. Ayaklar sabittir. Birinci harekette yüz bitiş yönüne dönük çift ayak dik düşülür, ikinci harekette sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü yukarı doğru sıçrayarak dönüş yapılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 7 numaralı haneye uzanılır. Vücudun herhangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde çapraz elle enek alınır. Enek elde iken 6. numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır ayaklar sabittir. Oynatılmaz. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 3, 2, 1 numaralı haneler kurala uygun geçilir sekilerek kat edilir. 1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basabilir. Böylece 7. hane tamamlanmış olur.
Atış çizgisi gerisinden enek 8 numaralı haneye atılır. 1. 2. 3. haneler sekilerek geçilip sol ayak 4, sağ ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde sekilir. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü iken 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden 7 numaralı haneye ayaklar çift gelecek şekilde sekilir. Ayaklar sabittir. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü yukarı doğru sıçrayarak dönüş yapılır. Sekme ayağı yerde diğer ayak dizlerden bükülü iken 8 numaralı haneye uzanılır. Vücudun herhangi bir kısmı yere temas etmeyecek şekilde çapraz elle enek alınır. Enek elde iken 6. numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır ayaklar sabittir. Oynatılmaz. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 3, 2, 1 numaralı haneler sekilerek kat edilir.1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basabilir. Böylece bir oyuncu oyununu tamamlanmış olur.

Sekme: Tüm hanelere sekmeler tek hamlede olacaktır. Haneye sekildiğinde ayağın geldiği yer sabit olacak,7. ve 8. hanelerde dönüş için tek ayak ile sıçradıktan sonra ikinci bir tek ayak basma hakkı olacaktır.  Sponsorlu Bağlantılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net