Sponsorlu Bağlantılar


Hal Değişimi ile İlgili Bazı Kısa Cevaplar

Hal Değişimi ile İlgili Bazı Kısa Cevaplar


  • Sıvı hâldeki bir maddenin ısı alarak gaz hâle geçmesine buharlaşma denir. 
  • Bir maddenin ısı alarak ya da ısı vererek bir hâlden bașka bir hâle dönüșmesine hal değişimi denir. 
  • Gaz hâlindeki bir madde ısı verdiğinde sıvı hâle geçmeden doğrudan katı hâle geçiyorsa bu hâl değișimine kırağılaşma adı verilir. 
  • Süblimleșme olayında katı hâldeki bir madde ısı alarak doğrudan gaz hâline dönüșür. 
  • Sıvı hâldeki bir maddenin ısı vererek katı hâle dönüșmesine donma denir. 
  •  İyot ısıtıldığında süblimleșen bir katı madde örneğidir. 
  •  Erime olayı, katı bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesidir. 
  • Naftalin, kuru buz, iyot gibi maddeler ısı aldıklarında süblimleşme olayını gerçekleștirirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her türlü Hakkı saklıdır. odevvakti.net